Instrukce

Věk

Zadejte věk pacienta.

Počet zubů a implantátů

Zadejte počet zubů a implantátů pro výpočet BOP % (1-32, mohou být zahrnuty i zuby moudrosti).

Počet míst na zub / implantát

Vyberte počet míst na zub nebo implantát (2, 4 nebo 6) pro měření BOP.

Počet BOP-pozit. míst

Zadejte počet BOP-pozitivních míst.

Počet míst s hloubkou sondáže ≥5mm

Zadejte počet míst s hloubkou sondáže ≥5mm

Počet chybějících zubů

Zadejte počet chybějících zubů (1-28, zuby moudrosti nejsou zahrnuty).

% Úbytek alveolární kosti

Zadejte množství úbytku alveolární kosti na nejvíce postiženém místě (s přírůstkem po 10%). Na periapikálních rentgenových snímcích se určí % úbytku alveolární kosti vzhledem k vzdálenosti 1 mm apikálně od cemento-sklovinné hranice k apexu kořene. U Bitewing snímků se % úbytku alveolární kosti určí nasledovně: 1mm odpovídá 10 % úbytku kosti .

Syst./Gen.

Vyberte „Ano“ pro následující systémové onemocnění a stavy: Diabetes typu I nebo II, polymorfismus IL-1 nebo stres.

Envir.

Pokud pacient nekouří 5 a více let, zvolte možnost „Bývalý kuřák (BK)“. Vyberte „Příležitostný kuřák (PK)“ pokud pacient kouří do 10 cigaret denně, „Kuřák (K)“ do 20 cigaret denně a „Silný kuřák (SK)“, pokud kouří více než 20 cigaret denně.


Literatura

LANG N P, TONETTI M S: Periodontal risk assessment (PRA) for patients in supportive periodontal therapy (SPT). Oral Health Prev Dent 1: 7-16 (2003).

Download Article