Οδηγίες

Ηλικία

Εισαγάγετε την ηλικία του ασθενή.

Αριθμός δοντιών και εμφυτευμάτων

Ο αριθμός των δοντιών και εμφυτευμάτων εισάγονται για τον υπολογισμό του BOP% (1-32, οι σωφρονιστήρες μπορούν να συμπεριληφθούν).

Αριθμός επιφανειών ανά δόντι / εμφύτευμα

Επιλέξατε τον αριθμό των επιφανειών ανά δόντι ή εμφύτευμα (2, 4 ή 6) που υπολογίζονται για BOP

Αριθμός BOP-θετ. επιφανειών

Εισαγάγετε τον αριθμό των BOP-θετικών επιφανειών .

Αριθμός επιφανειών με PPD ≥ 5χιλ

Εισαγάγετε τον αριθμό των επιφανειών με περιοδοντικό βάθος θυλάκου 5χιλ ή περισσότερο.

Αριθμός ελλειπόντων δοντιών

Εισαγάγετε τον αριθμό των ελλειπόντων δοντιών (1-28, οι σωφρονιστήρες δεν συμπεριλαμβάνονται).

% Απώλεια φατνιακού οστού

Εισαγάγετε το ποσό της απώλειας φατνιακού οστού στην περισσότερο προσβεβλημένη επιφάνεια σε δόσεις του 10%. Σε περιακρορριζικές ακτινογραφίες, το % της απώλειας φατνιακού οστού υπολογίζεται σε σύγκριση με την απόσταση από το σημείο 1χιλ. ακρορριζικά της αδαμαντινο-οστεϊνικής ένωσης έως το ακρορρίζιο. Σε ακτινογραφείς Bitewing, η % απώλεια φατνιακού οστού υπολογίζεται σε 10% ανά 1χιλ.

Συστ./Γεν.

Επιλέξατε 'Ναι' για τις ακόλουθες συστηματικές καταστάσεις: Διαβήτης τύπου Ι ή ΙΙ, πολυμορφισμός IL-1, ή Στρες.

Περιβαλ.

Επιλέξατε 'Πρώην Καπνιστής (ΠΚ)' εάν το χρονικό διάστημα διακοπής στη χρήση καπνού είναι 5 χρόνια ή περισσότερο. Επιλέξατε 'περιστασιακός Καπνιστής (πΚ)', για μέχρι 10 τσιγάρα την ημέρα, 'Καπνιστής', για μέχρι 20 τσιγάρα την ημέρα και Βαρύς καπνιστής', για περισσότερα από 20 τσιγάρα την ημέρα.


Αναφορά

LANG N P, TONETTI M S: Periodontal risk assessment (PRA) for patients in supportive periodontal therapy (SPT). Oral Health Prev Dent 1: 7-16 (2003).

Λήψη άρθρου