2   4   6
Da   Ne
Nepušač (NP)
Prijašnji pušač (PrP)
Povremeni pušač (PP)
Pušač (P)
Teški pušač (TP)