Utasítás

Életkor

Írja be a páciens életkorát.

Fogak/implantátumok száma

Adja meg a fogak és / vagy implantátumok számát az ínyvérzési index (BoP%) kiszámításához (1-32-ig a bölcsességfogakat is beszámítva).

Foganként / implantátumonként mért felszínek száma

Jelölje meg, hogy foganként / implantátumonként hány felszínen (2, 4, vagy 6) mérte a fogínyvérzést (BoP).

BoP + felszínek száma

Adja meg az összes vérző felszín számát.

PPD≥5mm felszínek száma

Adja meg azon felszínek számát, ahol 5mm, vagy annál mélyebb tasakot mért.

Hiányzó/eltávolított fogak száma

Írja ide a hiányzó/eltávolított fogak számát (1-28-ig a bölcsességfogakat leszámítva).

Átlagos fogágypusztulás %-ban kifejezve

Adja meg a fogágypusztulás mértékét (10%-os bontásban) a leginkább érintett területen. A %-os fogágypusztulást a periapikális röntgenfelvételen a gyökércsúcs és egy adott pont (1mm-re apikálisan a zománc-cement határtól) közti távolsághoz viszonyítjuk. Szárnyas felvételen a %-os fogágypusztulás 10% / 1mm alapján számítandó.

Sziszt./Gen.

Válassza az 'Igen'-t a következő szisztémás (általános) állapotok fennállása esetén: I, vagy II-es típusú cukorbetegség, IL-1 polimorfizmus, vagy magas stressz.

Körny.

Válassza a 'Leszokott dohányos' kifejezést, amennyiben a páciens 5 vagy annál több éve szokott le a dohányzásról. Válassza a napi dohányfogysztás függvényében az: 'Alkalmi dohányzó' ≤10 szál/nap, 'Dohányzó' ≤20 szál/nap és az 'Erős dohányos' >20 szál/nap kifejezést.


Irodalmi hivatkozás

LANG N P, TONETTI M S: Periodontal risk assessment (PRA) for patients in supportive periodontal therapy (SPT). Oral Health Prev Dent 1: 7-16 (2003).

Download Article