Instrukcija

Vecums

Ievadiet pacienta vecumu.

Zobu un implantu skaits

Ievadiet kopējo zobu un implantātu skaitu BOP% aprēķināšanai - asiņošana zondējot (1-32, gudrības zobus ieskaitot).

Izmeklējamo punktu skaits pie katra zoba / implantāta

Izvēlieties izmeklējamo punktu skaitu pie katra zoba vai implantāta (2, 4 vai 6), ko izmantosiet BOP jeb asiņošanas zondējot noteikšanai.

BOP-pozitīvu vietu skaits

Ievadiet vietu skaitu, kurās novērojat asiņošanu zondējot.

Vietu skaits ar zondēšanas dziļumu ≥5mm

Ievadiet izmeklēto vietu skaitu, kur konstatējat zondēšanas dziļumu 5mm vai varāk.

Trūkstošo zobu skaits

Ievadiet trūkstošo zobu skaitu (1-28, neiekļaujot gudrības zobus)

Procentuāls alveolārā kaula zudums

Ievadiet alveolārā kaula zudumu ar 10% soli, nosakot to vissmagāk skartajā vietā. Periapikālajā Rtg uzņēmumā procentuālu alveolārā kaula zudumu aprēķina no saknes garuma kaulā jeb attāluma, kas ir 1mm apikāli no emaljas-cementa robežas līdz saknes apeksam. Bitewing Rtg uzņēmumā procentuālu alveolārā kaula zudumu nosaka pieņemot, ka 1mm atbilst 10%.

Sist./ģenēt.

Atzīmējiet "Jā", ja pacientam ir kāds no šiem sistēmiskiem stāvokļiem: I vai II tipa cukura diabēts, Il-1 polimorfisms, stress.

Vides ietekme

Izvēlieties "Agrāk smēķējis", ja nesmēķē vismaz 5 gadus, bet agrāk ir smēķējis. Izvēlieties "Neregulārs smēķētājs", ja smēķē līdz 10 cig./dienā, "Smēķētājs", ja līdz 20 cig./dienā un "Izteikts smēķētājs", ja smēķē vairāk kā 20 cig./dienā.


Atsauces

LANG N P, TONETTI M S: Periodontal risk assessment (PRA) for patients in supportive periodontal therapy (SPT). Oral Health Prev Dent 1: 7-16 (2003).

Download Article