Instructies

Leeftijd

Voer leeftijd patiënt in.

Aantal elementen en implantaten

Het aantal elementen en implantaten gebruikt bij het bepalen van bloeding bij sonderen (BBS) (1-32, verstandskiezen kunnen meegerekend worden).

Aantal vlakken per element / implantaat

Kies het aantal vlakken dat per tand of implantaat (2, 4 of 6) gemeten worden voor bloeding bij sonderen (BBS).

Aantal BBS-positieve locaties

Voer het aantal BBS-positieve locaties in.

Aantal locaties met PD≥5mm

Voer het aantal locaties in met gemeten pocket diepte gelijk of meer dan 5mm.

Aantal afwezige elementen

Voer het aantal afwezige elementen in (1-28, verstandskiezen niet meegerekend).

% Alveolair botverlies

Voer de hoeveelheid alveolair botverlies in van de meest vergevorderde locatie in stappen van 10%. In periapicale-opnames wordt het % alveolair botverlies bepaald door de afstand 1mm apicaal van de glazuurcementgrens tot apicaal te nemen. Op Bitewing-opnames wordt het % alveolair botverlies berekend door 10% per 1mm botverlies te nemen.

Alg./Med.

Kies 'Ja' voor de volgende systemische aandoeningen: Diabetes type I en II, IL-1 polymorphisme, of Stress.

Lifestyle

Kies 'Voormalig roker' indien men reeds 5 jaar of langer gestopt is. Kies 'Gelegenheidsroker', indien er tot 10 sigaretten per dag gerookt worden, 'Roker' tot 20 sigaretten per dag, en, 'Zware roker', indien meer dan 20 sigaretten per dag genuttigd worden.


Reference

LANG N P, TONETTI M S: Periodontal risk assessment (PRA) for patients in supportive periodontal therapy (SPT). Oral Health Prev Dent 1: 7-16 (2003).

Artikel downloaden