Instrukcje

Wiek

Wprowadź wiek pacjenta.

Liczba zębów i implantów

Liczba zębów i implantów wprowadzana jest w celu obliczenia %BOP (1-32, można włączyć zęby mądrości).

Liczba miejsc badanych

Wybierz liczbę miejsc na zębie lub implancie (2,4,6), w których oceniane jest BOP.

Liczba miejsc krwawiących

Wprowadź liczbę miejsc krwawiących.

Liczba miejsc z PPD≥5mm

Wprowadź liczbę miejsc z głębokością kieszonki 5 mm lub większą.

Liczba utraconych zębów

Wprowadź liczbę utraconych zębów (1-28, zęby mądrości są pomijane).

% Utrata kości wyrostka

Wprowadź ilość utraconej kości wyrostka w najbardziej chorobowo zaawansowanym miejscu, jako wielokrotność 10%. Na zdjęciach zębowych % utrata kości jest przyrównywana do odległości od wierzchołka do punktu 1mm dowierzchołkowo od CEJ. Na zdjęciach zgryzowych % utrata kości wynosi 10% za każdy mm.

Ogól./Gen

Wybierz "Yes" dla następujących stanów ogólnoustrojowych: cukrzyca typu I lub II, polimorfizm IL-1, stres..

Środ.

Wybierz "Były palacz (FS)" jeśli rzucenie palenia nastąpiło przed ponad 5 laty. Wybierz "Palący okazyjnie (OS)" dla palącego do 10 papierosów dziennie, "Palacz" dla do 20 papierosów dziennie, i "Palący dużo", jeśli pali ponad 20 papierosów dziennie.


Literatura

LANG N P, TONETTI M S: Periodontal risk assessment (PRA) for patients in supportive periodontal therapy (SPT). Oral Health Prev Dent 1: 7-16 (2003).

Sciagnij artykul