Navodila

Starost

Vpišite starost pacijenta.

Število zob in implantatov

Vpišite število zob in implantatov za izračun procentualne vrednosti krvavitve ob sondiranju (1-32, modrostni zobje se štejejo).

Število meritvenih mest zoba / implantata

Izberite, ali ste BOP (krvavitev ob sondiranju) merili na 2, 4 ali 6 mestih vsakega zoba / implantata.

Število mest, ki krvave ob sondiranju (BOP)

Vpišite število mest, ki krvave ob sondiranju.

Število mest z globino sondiranja 5mm

Vpišite število mest, pri katerih je globina sondiranja 5 mm ali več.

Število manjkajočih zob

Vpišite število manjkajočih zob (1-28, modrostni zobje so pri štetju izključeni).

% Izgube alveolarne kosti

Vpišite količino izgube alveolarne kosti v stopnjah po 10% v posteriornih regijah, in sicer na mestih, kjer je prišlo do največje resorpcije kosti. Na periapikalnih rentgenskih posnetkih se primerja % izgube alveolarne kosti z dolžino 1mm apikalno od skleninsko-cementne meje do apeksa. Na “bitewing” rentgenskem posnetku, se % izgube alveolarne kosti računa kot 10% za 1mm.

Sistemski / genetski dejavniki

Izberite 'Da' za naslednja sistemska stanja: Diabetes tip I ali II, polimorfizem gena IL-1, ali stres.

Okoljski dejavniki

Izberite 'Bivši kadilec (BK)', za prenehanje kajenja pred 5 ali več leti. Izberite 'Občasni kadilec (OK)' za uživanje do 10 cigaret dnevno, 'Kadilec (K)' za uživanje do 20 cigaret dnevno in 'Hud kadilec (HK)' za uživanje več kot 20 cigaret dnevno.


Vir

LANG N P, TONETTI M S: Periodontal risk assessment (PRA) for patients in supportive periodontal therapy (SPT). Oral Health Prev Dent 1: 7-16 (2003).

Download Article