Talimatlar

Yaş

Hastanın yaşını giriniz.

Diş ve implant sayısı

Diş ve implant sayısı Sondlamada kanama yüzdesinin (SK %) hesaplanması için girilmektedir. (1-32, yirmilik dişler dahil edilebilir).

Her bir diş/implant başına alan sayısı

Her bir diş veya implantın ( 2,4 veya 6) alan sayısını SK’nın hesaplanması için seçiniz.

SK pozitif (+) olan yüzeylerin sayısı

SK+ olan yüzey sayısını giriniz.

PSD≥5mm olan yüzeylerin sayısı

Periodontal sondalama derinliğinin 5mm ve daha fazla olduğu yüzey sayısını giriniz.

Eksik dişlerin sayısı

Eksik dişlerin sayısını giriniz. (1-28, gömülü dişler dahil edilmemelidir).

Alveoler kemik kaybı yüzdesi %

Alveoler kemik kaybının en fazla olduğu alanlarda%10 luk artışlarla alveolar kemik kaybı miktarını giriniz. Periapikal radyograflarda, mine sement bileşimi ile kök apeksi arası mesafenin 1mm apikaliyle alveoler kemik kaybı yüzdesi karşılaştırılır. Bitewing radyograflarda, alveoler kemik kaybı yüzdesi her 1 mm için %10 olarak hesaplanır.

Sistemik/Genetik

Tip 1 veya 2 Diabet, IL-1 polimorfizmi veya stres mevcutsa ‘Evet’i seçiniz.

Çevresel

5 yıl ve daha fazla süre önce sigarayı bırakmışsa ‘Sigarayı bırakmış’ (SB) Günde 10 adete kadar sigara içiyorsa ‘ Ara sıra sigara içen’ (ASSİ) Günde 20 adete kadar sigara içiyorsa ‘Sigara içen’ (Sİ) Günde 20 adetten fazla sigara içiyorsa ‘Sigara tiryakisi’ (ST) seçiniz.


Kaynaklar

LANG N P, TONETTI M S: Periodontal risk assessment (PRA) for patients in supportive periodontal therapy (SPT). Oral Health Prev Dent 1: 7-16 (2003).

Madde İndir