Kako uporabljati spletni obrazec

Za določitev intervala VPZ, v spletni obrazec vnesite naslednje klinične parametre: globina sondiranja v mm, razcepišča, stanje ustne higiene in indeks krvavitve. Vnesete lahko tudi recesije, implantate ali opombe.

Stopnja prizadetosti razcepišča je označena s krogom. Prazen krog (stopnja 1), polkrog (stopnja 2) in zapolnjen krog (stopnja 3).

Personalized interval for supportive periodontal therapy (SPT)

S klikom na številko katerega koli zoba se ta vizualno zatemni in zbledijo vse njegove vrednosti. Če držite pritisnjeno tipko SHIFT in kliknete na številko, ponastavite vse vrednosti zoba.

S klikom na gumb implantat, bo simbol zoba zamenjan s simbolom implantata.

Krvavitev na sondiranje (KNS) in plak bosta zabeležena na 6 mestih okrog vsakega zoba (3 mesta bukalno in 3 mesta oralno).

Kliknite na gumb "Plak" ali "KNS", da prikažete označena območja v modri ali rdeči barvi.

Ko vnesete vrednosti, pritisnite tipko TAB, da kazalec samodejno premaknete v naslednje polje.

S klikom na gumba "5mm" in "≥6mm" se te globine sondiranja prikažejo rumeno in oranžno.

Večkratno klikanje gumba za razcepišča bo omogočilo nastavitev stopnje koreninskega razcepišča:
1 klik: stopnja 1
2 klika: stopnja 2
3 kliki: stopnja 3
4 kliki: ponovna nastavitev

S klikom na polje opomba, lahko za vsak zob vnesete kratko opombo.

Opomba:

Beleženje plaka in KNS je mogoče poenostaviti:

S klikom na oznako za "PLAK" ali "KRVAVITEV NA SONDIRANJE" se označi celotna vrstica. Če s tipko SHIFT kliknete iste oznake, bodo ustrezne vrstice ponastavljene.

Če držite tipko SHIFT, lahko zavihke aktivirate tako, da lebdite s puščico miške (ne s klikom).


Po kliku na gumb »Usmeritev« lahko podatke, pomembne za določitev intervala VPZ, vnesete v obrazec. Na ta način je mogoče zaobiti zgornji obsežnejši obrazec.

Anleitung zur digitalen Erfassung des online Formulars

Vrednosti, ki jih je treba vnesti v obrazec, so: število zob in število mest z globino sondiranja 4 mm, 5 mm ali ≥6 mm. Zabeleženi bodo tudi naslednji podatki: število mest s prizadetostjo razcepišč 2. ali 3. stopnje in odstotek mest s plakom in krvavitvijo na sondiranje (KNS).

V obrazec lahko vnesete interval, predlagan v analizi, ali interval, ki ga sami izberete.

Opomba:

Podatki iz zgornjega obrazca se bodo ponovno uporabili za analizo, s ponovnim klikom na gumb "Usmeritev".


Povzetek ugotovitev za stanje ustne higiene (indeks plaka), globine sondiranja (GS) in krvavitev na sondiranje (KNS) lahko prenesete kot slikovno datoteko PNG.

Personalized interval for supportive periodontal therapy (SPT)

Opomba:

Gumb za prenos je treba klikniti samo enkrat. Lahko traja nekaj sekund, da se prenos začne.


Kliknite na "obzobni žepi", "kost" in/ali "razcepišča" gumb, da se o ugotovitvah pogovorite s pacientom. To bo prikazalo dodatne številke, ki jih je mogoče uporabiti za razlago pacientu.

Personalized interval for supportive periodontal therapy (SPT)

Opomba:

Posamezne številke se prikažejo v personaliziranem poročilu po aktiviranju ustreznega gumba.


Personalizirano poročilo je mogoče izdelati in dati bolniku na voljo kadarkoli. Za to morate klikniti gumb »Poročilo«.

Personalized interval for supportive periodontal therapy (SPT)

Kako shraniti spletno tabelo

Spletne tabele ni mogoče shraniti na trdi disk kot drugih besedilnih dokumentov. Poleg tega ta spletna stran ne shranjuje nobenih podatkov, vnesenih v obrazec.

Druga možnost je, da lahko spletno stran shranite tako v računalnikih Apple Macintosh kot Windows PC v datoteki PDF. Z uporabo ukaza "PRINT" se odpre pogovorno okno za tiskanje, v katerem izberete eno od naslednjih možnosti: Adobe PDF ali FreePDF. S klikom na OK bo uporabnik lahko izbral ime datoteke in mesto, kamor naj se datoteka PDF shrani.

Print

V meniju za tiskanje izberite "Shrani kot PDF".

Online form print preview

Opomba:

Velikost papirja mora biti nastavljena na A4. Po potrebi (npr. v Apple Safariju) lahko vsebino zmanjšate pod 100 %.

Ozadje

Priporočeni intervali VPZ temeljijo na preostalih obzobnih žepih, zabeleženih na tej spletni strani. Profili temeljijo na odstotku preostalih žepov globokih 4 mm, 5 mm in ≥6 mm.

Residual PPD-based algorithm according to Ramseier et al. (2019)

V prvem koraku ocenjevanja, se za vsako kategorijo preostalih žepov od 4 mm, od 5 mm in od 6 mm določi maksimalni interval: v ocenjevalni tabeli se ustrezna celica osenči zeleno.

V drugem koraku se dobljeni interval VPZ določi iz kategorije z najkrajšim intervalom: v ocenjevalni tabeli je celica s priporočenim intervalom obarvana rumeno.

Algoritem, uporabljen tukaj za določanje intervala VPZ sega v retrospektivno študijo iz leta 2019, v kateri so bile mejne vrednosti za parodontalno stabilnost določene iz obstoječih profilov preostalih žepov pri 883 bolnikih in skupno 11.842 obiskih VPZ (Ramseier et al. 2019).

Upoštevanje dejavnikov tveganja

Priporočenega intervala VPZ se ne sme preseči. Po potrebi je treba predlagani interval skrajšati in sicer, če je povečan indeks vnetja (KNS) ali so prisotni dejavniki tveganja.

Residual PPD-based algorithm according to Ramseier et al. (2019)

Parodontalno stabilnost ocenimo z indeksom vnetja (krvavitev na sondiranje, KNS). Za nekadilce ali nekdanje kadilce se kot mejna vrednost šteje vrednost 23 %, za kadilce pa 16 %. Ti pragi temeljijo na retrospektivni študiji 445 bolnikov, ki so bili vsaj pet let vključeni v VPZ (Ramseier et al. 2015). Pri bolnikih s povečanim indeksom vnetja je zato treba izbrati krajši interval. Pri oceni je to prikazano s puščico, označeno s KNS.

Tudi zobje s prizadetostjo razcepišč 2. ali 3. stopnje so uvrščeni v kategorijo večjega tveganja. Ta ugotovitev temelji na retrospektivni študiji s 117 bolniki, ki so bili vključeni v VPZ v povprečnem obdobju 11,5 let (Salvi et al. 2014). Zato je treba za te bolnike izbrati krajši interval. Pri oceni je to prikazano s puščico, označeno s F.

Krajši interval se priporoča tudi kadilcem in bolnikom z diabetesom tipa II. Pri oceni je to prikazano s puščico in črkama S oziroma D.

Opomba:

Puščica, označena s črkami SFD, nakazuje, da je treba interval skrajšati zaradi ugotovitev "kajenje", "prizadetost furkacij" in "diabetes tip II".

Literatura

Ramseier, C. A., Nydegger, M., Walter, C., Fischer, G., Sculean, A., Lang, N. P., Salvi, G. E. (2019). Time between recall visits and residual probing depths predict long-term stability in patients enrolled in supportive periodontal therapy. Journal of Clinical Periodontology, 46(2), 218-230. doi:10.1111/jcpe.13041.

Ramseier, C. A., Mirra, D., Schutz, C., Sculean, A., Lang, N. P., Walter, C., Salvi, G. E. (2015). Bleeding on probing as it relates to smoking status in patients enrolled in supportive periodontal therapy for at least 5 years. Journal of Clinical Periodontology, 42(2), 150-159. doi:10.1111/jcpe.12344.

Salvi, G. E., Mischler, D. C., Schmidlin, K., Matuliene, G., Pjetursson, B. E., Bragger, U., & Lang, N. P. (2014). Risk factors associated with the longevity of multi-rooted teeth. Long-term outcomes after active and supportive periodontal therapy. Journal of Clinical Periodontology, 41(7), 701-707. doi:10.1111/jcpe.12266.